Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pilW2dlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

 • hZWXm5pilW2dlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

hZWXm5lmmG2WlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5xrUqG14Q..

Job Description

 • Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.
 • Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán…
 • Định kỳ hàng năm đánh giá mức độ, hiệu quả của các kênh thông tin cho khách hàng, báo cáo Giám đốc.
 • Phội hợp với bộ phận marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty.
 • Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
 • Chủ trì trong việc chuẩn bị quà, tặng quà cho từng khách hàng trong các dịp đặc biệt.
 • Theo dõi kế hoạch bảo hành sản phẩm, kiểm tra kế hoạch bảo hành, hoạt động bảo hành, hoạt động bảo trì sửa chữa để nắm được mức thoã mãn của công ty với hoạt động này.
 • Thực hiện đo lường mức thoả mãn của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả cho Giám đốc.
 • Lập kế hoạch ngân sách chăm sóc khách hàng hàng năm trình BGĐ. Tổ chức thực hiện theo ngân sách chăm sóc khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao.

Job Requirements

 • Làm việc tại VP 487 Hoàng Văn Thụ, P.3, Q. Tân Bình, TP. HCM

Quyền lợi:

 • Lương thỏa thuận theo năng lực
 • Thưởng lễ, tết, tháng 13..... 
 • Đầy đủ các quyền lợi và các loại hình BH, chế độ phúc lợi của công ty

Additional Information

2019-04-10 USD

About Faro Recruitment Vietnam

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. 

Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

hZWXm5lmmG2WlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5xrUqG14Q..
hZWXm5pilW2dlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...