Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pilWybmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Faro Recruitment Vietnam

A beacon to bring employers and jobs seekers together.

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

 • hZWXm5pilWybmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWZoaJ5sb7Cx
Faro Recruitment Vietnam

Trưởng phòng Marketing

hZWXm5lmmW2cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5xqUqG14Q..

Job Description

 • Phối hợp với các thành viên, làm việc sâu sát thực tế với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận đảm bảo mục tiêu của Cty đạt kết quả tối ưu
 • Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến GĐ, không để hoạt động kinh doanh đình trệ và  thiệt hại.
 • Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Phối hợp với Sản xuất, xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
 • Giúp Giám đốc công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của công ty một cách hiệu quả, đảm bảo các nguồn lực cho kinh doanh
 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu – chính sách của công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị
 • Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao;
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty
 • Quản lý toàn bộ hoạt động và nhân viên phòng marketing

Job Requirements

-  Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng , Trưởng nhóm Marketing  (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, điện gia dụng).

 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel,Power Point
 • Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
 • Hiểu biết về xây dựng và phát triển hình ảnh hương hiệu
 • Am hiểu việc tổ chức các sự kiện như: Hội nghị khách hàng, hội nghị để giới thiệu sản phẩm
 • Hiểu biết hoặc kinh nghiệm về việc phát triển sản phẩm mới
 • Có kinh nghiệm, hiểu biết và xây dựng và phát triển thương hiệu
 • Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thương mại / Kinh doanh/ Marketing
 • Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Additional Information

2019-04-10 USD

About Faro Recruitment Vietnam

Faro Vietnam is a member of Faro Recruitment Group - the subsidiary of Outsourcing Inc., a leading outsourcing company in Japan. 

With more than 10 years of establishment and operation, Faro Vietnam is recognized as a leading reputable human resources service provider in Vietnam. 

Clients are satisfied with Faro Vietnam is not only due to the premier quality of services but also the added on support that are beyond than the scope of services they engaged.

Trưởng phòng Marketing

hZWXm5lmmW2cnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ5xqUqG14Q..
hZWXm5pilWybmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...